Loading...
Robotintegration 2017-07-26T08:47:28+00:00

Kollaborativa robotar arbetar tillsammans med människor, ofta utan traditionella skydd.

Kollaborativa robotar (ofta kallade cobots) är på stark frammarsch inom automationsbranschen. En kollaborativ robot är anpassad för att kunna arbeta inom samma arbetsområde som människor och kan alltså integreras i produktionen på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella industrirobotar.

Cobotech är integratör för Universal Robots produkter. Universal Robots sexaxliga robotarmar finns i tre olika storlekar som hanterar upp till 10kg och har en räckvidd (radie) upp till 1,3 meter. Det faktum att robotarna är anpassade för att arbeta tillsammans med människor ger utrymme för enklare automationslösningar, lägre kostnader för maskinskydd, möjlighet att enkelt flytta roboten mellan olika processer mm.

Hos tillverkande små och medelstora industriföretag är behovet av automation (minst) lika stort som på ett stort företag. Med traditionella industrirobotar är möjligheterna till snabb ROI begränsad och de stora investeringarna som krävs innebär ofta ett stort risktagande. Universal Robots kollaborativa robotar är väldigt konkurrenskraftigt prissatta och det finns stora möjligheter att åstadkomma mycket kostnadseffektiva automationslösningar. Cobotech hjälper er genom hela processen!