Loading...
Robotintegration 2019-04-30T14:12:28+01:00

Kollaborativa robotar arbetar tillsammans med människor, ofta utan traditionella skydd.

En kollaborativ robot är anpassad för att kunna arbeta inom samma arbetsområde som människor och kan alltså integreras i produktionen på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella industrirobotar.

Cobotech är integratör för Universal Robots produkter. Universal Robots sexaxliga robotarmar finns i tre olika storlekar som hanterar upp till 10kg och har en räckvidd (radie) upp till 1,3 meter. Det faktum att robotarna är anpassade för att arbeta tillsammans med människor ger utrymme för enklare automationslösningar, lägre kostnader för maskinskydd, möjlighet att enkelt flytta roboten mellan olika processer mm.

Hos tillverkande små och medelstora industriföretag är behovet av automation (minst) lika stort som på ett stort företag. Med traditionella industrirobotar är möjligheterna till snabb ROI begränsad och de stora investeringarna som krävs innebär ofta ett stort risktagande. Universal Robots kollaborativa robotar är konkurrenskraftigt prissatta och det finns stora möjligheter att åstadkomma mycket kostnadseffektiva automationslösningar. Cobotech hjälper er genom hela processen!

Många företag ser fördelarna med att automatisera, men ibland finns det ändå osäkerhetsmoment som bromsar och försvårar investeringsbeslutet. Räcker robotens funktionalitet? Ungefär hur lång blir cykeltiden? Med vilka rörelsemönster och hastigheter kommer roboten att arbeta? En pilotstudie från Cobotech kan räta ut en del av frågetecknen, klicka på länken nedan för mer information!

Erbjudande Pilotstudie