Skip to content

Additiv tillverkning

- Från ide till färdig produkt

Cobotech hjälper dig att utveckla och tillverka lösningar med hjälp av en 3D-skrivare från Markforged. Vi kan snabbt bistå med detaljer utskrivna i kolfiberarmerad nylon.

De printade detaljerna har fina ytor, hög styrka, låg vikt och håller hög måttnoggrannhet.

Detaljerna kan förses med gänginsatser som ger en mycket stark infästning och utvalda ytor kan CNC-fräsas för extra hög noggrannhet eller finish. Friktionsytor av gummi kan även fällas in för bättre grepp, eller för att reducera eventuellt slitage. 

Kontakta oss, vi hjälper dig genom hela processen! Från konstruktion och prototypframställning till produktion och montage. 

Enstyckstillverkning eller mindre seriestorlekar.