Skip to content

COBOTS

En kollaborativ robot är anpassad för att kunna arbeta inom samma arbetsområde som människor och kan alltså integreras i produktionen på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella industrirobotar.

Cobotech är certifierad integratör för Universal Robots produkter. Universal Robots sexaxliga robotarmar finns i fyra olika storlekar som hanterar upp till 16kg och har en räckvidd (radie) upp till 1,3 meter. Det faktum att robotarna är anpassade för att arbeta tillsammans med människor ger utrymme för enklare automationslösningar, lägre kostnader för maskinskydd, möjlighet att enkelt flytta roboten mellan olika processer/maskiner mm.

Hos tillverkande små och medelstora industriföretag är behovet av automation (minst) lika stort som på ett stort företag. Med traditionella industrirobotar är möjligheterna till snabb ROI begränsad och de stora investeringarna som krävs innebär ofta ett stort risktagande.
Universal Robots kollaborativa robotar är konkurrenskraftigt prissatta och det finns stora möjligheter att åstadkomma mycket kostnadseffektiva automationslösningar. Mycket liten golvyta krävs jämfört med en traditionell robotcell och dessutom är Universal Robots användargränssnitt användarvänligt och kräver inte någon tidigare erfarenhet av robotprogrammering.

Många företag ser fördelarna med att automatisera, men ibland finns det ändå osäkerhetsmoment som bromsar och försvårar investeringsbeslutet. Räcker robotens funktionalitet? Ungefär hur lång blir cykeltiden? Med vilka rörelsemönster och hastigheter kommer roboten att arbeta?
En pilotstudie från Cobotech kan räta ut en del av frågetecknen, se mer information i en separat flik.

UR3e

UR3e är minstingen i Universal Robots e-serie.

Med 3kg hanteringsvikt och 500mm räckvidd (radie) är den perfekt för kollaborativa applikationer vid ett arbetsbord, den tar t ex sig gärna an olika monteringsmoment tillsammans med operatören. Eller varför inte en Pick and Place-applikation vid mindre laster och räckvidd?

UR3e är kompakt och väger endast 11kg. Den får plats i begränsade utrymmen, t ex placerad inuti en maskin.  Med +/-360 graders rotation på axlarna samt oändlig rotation på verktygsaxeln ges en fantastisk rörelsefrihet.