Skip to content

OM COBOTECH

Cobotech skapar automationslösningar med kollaborativa robotar

Vår vision är att genom långsiktigt samarbete och utifrån våra kunders individuella förutsättningar skapa en kostnadseffektiv automation med kollaborativa robotar.

COBOTS

En kollaborativ robot är i grunden utformad för att kunna arbeta inom samma arbetsområde som människor. Detta öppnar för nya intressanta automationsmöjligheter och roboten kan ofta integreras i produktionen på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella industrirobotar.

CT DUO

CT DUO är en flexibel maskinbetjäningslösning som ökar dina maskiners produktivitet samt ger mer utrymme för personalen att utföra värdeskapande uppgifter. Automationslösningen är väldigt kostnadseffektiv och investeringen är vanligtvis återbetald inom 9-12 månader. 

CT VISION

Universal Robots enkla programmeringsgränsnitt, ett lätthanterligt visionsystem och vår produkt CT VISION skapar tillsammans en lätthanterad maskinbetjäningslösning som möjliggör mer obemannad produktion.

CT PALLET

Låt en cobot palletera era produkter och därmed minska risken för förslitningsskador, frigöra tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter och skapa en mer attraktiv arbetsplats. En UR-robot palleterar enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt och vi har flera olika lösningar tillgängliga. 

markforged4

ADDITIV TILLVERKNING

Med hjälp av 3D-printing tillverkar Cobotech produkter i kolfiberarmerad nylon. Med hjälp av en speciell tillverkningsprocess skapar vi även kompositer som är armerade med glasfiber, kolfiber eller Kevlar.  Produkterna kan få en styrka i liknande nivåer som aluminium, men med en lägre vikt och jämfört med en traditionellt fräst eller svarvad detalj så kan helt andra geometrier skapas. 

Detaljerna kan förses med gänginsatser som ger en mycket stark infästning och utvalda ytor kan CNC-fräsas för extra hög noggrannhet. Friktionsytor av gummi kan fällas in för bättre grepp, eller för att reducera eventuellt slitage.  

Vi kan snabbt bistå med enstyckstillverkning eller mindre seriestorlekar, hör av er för mer information!

Skärmklipp_verktyg_v2

KOLLABORATIVA VERKTYG

Genom åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet från många olika robotapplikationer.  För att hjälpa er att ta fram det perfekta verktyget för just er applikation och ert användningsområde samarbetar vi med många olika leverantörer och har ett brett utbud att erbjuda. Vi arbetar med allt från enklare gripverktyg till mer avancerade applikationer med t ex momentdragare, nitningsverktyg, dispensering mm. 

Det finns många faktorer att tänka på vid konstruktion och tillverkning av ett kollaborativt verktyg. Vilka risker finns förknippade med verktyget? Vad händer om t ex en hand kommer i kläm? Hur uppträder verktygen vid ett eventuellt nödstopp? 

UTBILDNING

Med rätt kunskap så kan du använda din Universal Robot på ett mer effektivt och driftsäkert sätt! Cobotech erbjuder en grundläggande utbildning i hur ni ska hantera och programmera er UR-robot för att ni snabbt och problemfritt ska kunna komma igång med er applikation.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar utifrån era önskemål och individuella förutsättningar, både hos oss och på plats hos er. Genom att arbeta med små utbildningsgrupper och anpassade utbildningar har ni stor möjlighet att påverka utbildningens innehåll och få ut så mycket som möjligt av utbildningstimmarna. 

PILOTSTUDIE

Många företag ser fördelarna med att automatisera, men ibland finns det ändå osäkerhetsmoment som bromsar och försvårar investeringsbeslutet. Räcker robotens funktionalitet för vår applikation? Ungefär hur lång blir cykeltiden? Med vilka rörelsemönster och hastigheter kommer roboten att arbeta? En pilotstudie från Cobotech kan räta ut en del av frågetecknen!

Vi utför testerna in-house eller kommer vi till er och genomför testerna, t ex tillsammans med en av era maskiner. Efter studien tittar vi tillsammans på resultaten och diskuterar möjligheter och utmaningar med er applikation. Vi försöker alltid komma så pass långt att ni efter pilotstudien kan känna trygghet i ert beslutstagande angående en automationslösning med UR-robot! 

Skärmklipp_UR Robots__CE

CE-MÄRKNING

Integrationen av en kollaborativ robot i er verksamhet ställer speciella krav på den CE-märkning som ska genomföras. Det är alltid den kompletta applikationen som CE-märks och den riskanalys som ligger till grund för CE-märkningen ska ta hänsyn till att en kollaborativ robot, eventuellt utan traditionella skydd, används. 

Vi hjälper er med CE-märkningen och genomför riskanalyser i enlighet med den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 som ligger till grund för hur en kollaborativ robot ska riskbedömas.  

REFERENSER

UTVALDA PROJEKT

Integrering av kollaborativa robotar i er produktion
– Vi hjälper er hela vägen i mål!

KONTAKT 

Linus Nyman | Teknikansvarig
070-825 10 50
linus.nyman@cobotech.se

Fredrik JonssonFörsäljningsansvarig
076-77 99 777
fredrik.jonsson@cobotech.se

Erik Lennartsson | Automationstekniker
076-304 01 54
erik.lennartsson@cobotech.se


Cobotech Kalmar AB
Engelska vägen 7
S-392 56 Kalmar
SWEDEN