SÅ MATCHAR SMÅLÄNDSKA BOLAG HOTET FRÅN KINA

Gjuteribolaget och Mönsterås Metall gör bättre affärer än någonsin tidigare, trots konkurrens från bolag i låglöneländer. Produktionsvolymen ökar, samtidigt som produktionskostnaden minskar. 

Tack vare cobotarna från Universal Robots frigörs värdefull mänsklig arbetskraft. I stället för att mata CNC-maskiner med aluminiumämnen var trettionde sekund, så räcker det att operatörerna fyller på produktionslinan var tredje timme. Detta frigör tid för operatörerna, som nu istället kan ägna sig år mer värdeskapande uppgifter.  

– Det är lönsamt att använda cobotar även på mindre produktionsserier. Det spelar ingen roll hur du räknar, det blir billigare i alla fall, säger Rickard Wiger, vd på Mönsterås Metall.

Gjuteribolaget och dess systerbolag Mönsterås Metall har stora internationella kunder på alla marknader runt om i världen. Därmed konkurrerar de direkt med bolag i Kina och andra länder där lönekostnaderna är lägre än i Sverige. Samtidigt är det svårt att få tag på kompetenta medarbetare. Men de har hittat en lösning på båda problemen: kollaborativa robotar, så kallade cobotar och ett samarbete med Cobotech Kalmar.

Bearbetar aluminium

Gjuteribolaget och Mönsterås Metall gjuter och bearbetar aluminiumdetaljer som används i industriprodukter hos många typer slutkunder. Det handlar om komponenter till exempelvis pumpar, telekomutrustning, tryckluftsverktyg och motordelar.

Bearbetningen av gjutna aluminiumdetaljer görs med CNC-maskiner – svarvar och fräsar – och produktionen sker i allt från små till mellanstora och stora volymer. Men att låta operatörer ägna sig åt monotona arbetsuppgifter, som att plocka in och ut delar i CNC-maskiner, skapar inget värde.

Samarbete med Cobotech

I stället är det bättre om medarbetarna kan lägga sin tid på värdeskapande verksamhet, som att optimera maskinerna och processerna eller driva flera produktionslinor parallellt.

För att kunna vara konkurrenskraftiga behövde bolagen således frigöra mänsklig arbetskraft från monotont arbete och automatisera sina många små- och mellanstora produktionsvolymer. Gjuteribolaget vände sig därför till Cobotech, en samarbetspartner till Universal Robots (UR), som arbetar med att integrera cobotar i slutkunders verksamhet.

Stativ skapar flexibel automation

Under loppet av ett år skaffade Gjuteribolaget och Mönsterås Metall totalt fyra cobotar från UR – tre UR5e och en UR10e. Till cobotarna köpte företagen även in stativ anpassade för maskinbetjäningsbord i två olika modeller – CT DUO och CT VISION– som är på väg att bli certifierade produkter i UR+. Stativen, som är utvecklade av Cobotech och skräddarsydda för Universal Robots cobotar, skapar en flexibel automation med minimala stillestånd i produktionen.

CT DUO är en stabil och enkel lösning där operatören lägger upp ämnena i ett rutnät, från vilket coboten plockar dem i turordning. CT VISION använder en kamera för att analysera var detaljerna finns, vilket gör att det inte är nödvändigt att placera ämnena i exakta positioner. Därför kan ämnena matas fram till coboten med en bandtransportör, vilket i sin tur innebär att en operatör inte behöver laddautrustningen med nya ämnen lika ofta.

En investering som lönar sig

– Cobotarna och maskinbetjäningsborden fungerar jättebra och smidigt. De tar lite plats, är enkla att komma i gång med och är användarvänliga. Jag är väldigt nöjd med denna lösning. Vi har stora industrirobotar sedan tidigare. Men jag gillar flexibiliteten och enkelheten med cobotarna, säger Rickard Wiger.

Samtidigt har införandet av cobotar gjort att produktionen ökat.

– Så fort vi har laddat upp utrustningen så går maskinerna hela tiden, över raster och några timmar efter att operatörerna gått hem. Det blir inga avbrott och produktionstakten ökar, säger Richard Wiger.

Med cobotarnas enkla gränssnitt går det snabbt för en operatör att lära sig programmera roboten och sätta upp en ny produktionslina.

– Det är ett litet steg att lära sig programmera en cobot jämfört med en traditionell industrirobot, säger Richard Wiger.

Skulle du rekommendera cobotar till någon annan?

– Absolut, alla dagar i veckan. En industriverksamhet som har monotont arbete kan enkelt automatisera det. Oavsett hur man räknar så går det ihop ekonomiskt, säger Rickard Wiger.

Gjutna aluminiumdetaljer plockas upp av en cobot från ett maskinbetjäningsbord, placeras i en svarv eller fräs där detaljen efterbehandlas, innan coboten plockar ut detaljen och ställer den på rätt plats. Denna automatisering har frigjort operatörer från monotona moment, så att de i stället kan ägna sig åt kvalitativa arbetsuppgifter, samtidigt som produktionen har ökat.

”Det är lönsamt att använda cobotar även på mindre produktionsserier. Det spelar ingen roll hur du räknar, det blir billigare med cobotar i alla fall.”