Skip to content

PILOTSTUDIER

Räcker robotens funktionalitet för vår applikation?
Ungefär hur lång blir cykeltiden, med vilka rörelsemönster och hastigheter kommer roboten att arbeta?

En pilotstudie från Cobotech kan räta ut era frågetecken och visa vad som skulle kunna vara ert nästa steg.

Vi kan utföra tester in-house, eller kommer vi till er under en till två dagar och genomför tester på den eller de applikationer som vi tillsammans har diskuterat fram. Vi tar förstås med oss en robot och innan vi kommer till er har vi även förberett robotprogrammering, prototypverktyg, enklare fixturer etc för att testerna på plats hos er ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Vi arbetar på ett sådant sätt att er ordinarie verksamhet kan fortlöpa så ostört som möjligt, och ni väljer själva hur delaktiga ni vill vara vid utförandet.

Efter studien tittar vi tillsammans på resultaten och diskuterar möjligheter och utmaningar med er applikation. Vi försöker komma så pass långt att ni efter pilotstudien kan känna trygghet i ert beslutstagande angående en automationslösning med UR-robot! Om ni efter studien väljer att köpa ett integrationsprojekt från oss rabatterar vi normalt sett detta med hela kostnaden för pilotstudien

Pris 19,800 SEK

Pris exklusive moms och det tillkommer resekostnader. Vi gör vårt allra bästa för att genomföra studien för denna fasta kostnad, men ibland kan extra kostnader tillkomma om t ex mer komplexa delar tillverkas. Extra kostnader stäms så klart alltid av med er som kund innan studien påbörjas.

Om ni efter studien väljer att köpa ett integrationsprojekt från oss rabatterar vi normalt sett detta med hela kostnaden för pilotstudien.